Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 20,4•

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %47,6• Sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %50,8Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 49,5oranında artış yapılmıştır.

Bu artışlara rağmen, özellikle Konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize %80’in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir.